วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา

    
     universal serial bus (USB) แฟลชไดรฟ์ คืออุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถพกพา และใช้เสียบเข้ากับ USB พอร์ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ USB แฟลชไดร์ฟใช้เก็บข้อมูลเช่นเดียวกับฮาร์ดดิสก์ แต่แฟลชไดร์ฟสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ได้โดยสะดวก USB แฟลชไดรฟ์จะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไป และเก็บข้อมูลได้หลายกิกะไบต์ USB แฟลชไดร์ฟยังเรียกอย่างอื่นได้อีกว่า ไดรฟ์ปากกาไดร์ฟขนาดย่อไดรฟ์พวงกุญแจไดรฟ์กุญแจ และคีย์หน่วยความจำ

ที่มา: windows.microsoft.com/th-TH/.../What-is-a-USB-flash-drive


     เหตุที่แฟลชไดรฟ์เป็นเทคโนโลยีการศึกษาเพราะ สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ ด้วยการเซฟงานหรือข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อไปนำเสนอแก่ผู้เรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น