วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความคาดหวังต่อการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

  1. สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้อย่างคล่องแคล่วและเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด
  2. สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาได้
  4. สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อนำไปเผยแพร่แก่ผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น