วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ฟังบรรยายต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการสำนักหอสมุด
ฟังบรรยายต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการสำนักหอสมุด




























มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร
ทัศนศึกษาที่สำนักหอสมุด
ทัศนศึกษาที่สำนักหอสมุด
ทัศนศึกษาที่สำนักหอสมุด





ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลังจบการอบรมและทัศนศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น